Om Guerillaguiden.dk
 
Guerillaguiden.dk er en professionel medieportal, hvor medie- og reklamebureauer, annoncører og medier kan indhente medieinformation og via enkle søgeværktøjer finde inspiration til valget af de rette medier til medieplanen.

Guerillaguiden.dk skaber overblik over en samling af mere end 250 nichemediers priser, udgivelsesperioder og ikke mindst skaber et overblik over mulighederne på dette marked. I dette ofte uigennemskuelige marked er det derfor både fornuftigt og smart at lade Guerillaguiden.dk holde styr på samlingen og dermed øge muligheden for mere målrettet annoncering.
Overblikket er også med til at inspirere til nye og anderledes medievalg - til fordel for annoncørerne!
 
Guerillaguiden.dk giver en direkte online adgang til en brugervenlig og sorteret oversigt over alle relevante områder, som medieplanlæggere og -indkøbere kan arbejde videre med - f.eks. alle mediets udgivelsestidspunkter over et helt år, booking- og materialedeadlines, formater, priser, placeringer, kreative annoncemuligheder, kontaktpersoner, materialespecifikationer, målgruppeprofiler, mediets profil og meget mere.
Nu behøver du ikke længere bruge unødvendig tid på at stykke informationerne sammen fra mange forskellige kilder.
 
Guerillaguiden.dk giver fordele til alle. Medieudbyder, medieindkøber og annoncør. Vi skaber større synlighed om medierne og deres mange fordele og muligheder - samtidig med at medieinformationerne er langt mere tilgængelige!
Et unikt værktøj for alle professionelle mediebrugere.
 
 
 
 
Fordelene ved Guerillaguiden.dk

 
     >   Unik online-guide over alle de nichemedier, som vi har kunne finde information om
          - 
sorteret efter produkt & kategori/målgruppe. Der er yderligere mulighed for at lave
          f
rie søgninger indenfor f.eks. geografi, specifik målgruppe eller periode.
 
    >   Hurtigt, nemt og målrettet link mellem medier og mediabureauer/annoncører
 
    >   Mulighed for at profilere mediegruppens - ofte oversete - medier over for
         mediabureauer/annoncører - hver eneste dag året rundt!
 
    >   En relevant, målrettet og meget omkostningseffektiv form for
         markedsføring for medierne
 
    >   Tidsbesparende og effektivt planlægningsværktøj, der er med til at
         målrette medieinvesteringen overfor en specifik målgruppe
 
      
Forankring hos brugerne 
 
Guerillaguiden.dk har med sigte på den professionelle medieindkøbers behov fra start haft en fokuseret dialog med især
mediabureauerne, hvorfra der er udpeget en fast kontaktperson fra hvert mediabureau, som bl.a. har deltaget i løbende
workshops omkring aktuelle emner om Guerillaguiden.dk's brug og funktionalitet.
Der har ligeledes været workshops, hvor både mediabureauer og medier har været sat stævne, hvor emnet bl.a. kunne være "Mediernes approach til mediabureauerne".
Disse kontaktpersoner er desuden faste sparringspartnere for Guerillaguiden.dk i udviklings- og designspørgsmål.
 

Samtidig har Guerillaguiden.dk præsenteret vores koncept og system for alle operative planlæggere og konsulenter på hvert mediabureau kombineret med at Guerillaguiden.dk's synlighed opretholdes ved konkurrencer, nyhedsmails & -breve samt opfølgningsmøder. 

Mediabureauerne i Danmark beskæftiger ca. 500 kompetente personer, hvoraf de ca. 300 er operative planlæggere og konsulenter - en lille eksklusiv, men meget vigtig målgruppe af professionelle medieindkøbere, som disponerer over 80-85% af al mediespending totalt set.
En målgruppe som Guerillaguiden.dk har særdele gode relationer til og som enhvert professionelt medie bør inkludere, som en vigtig kundegruppe.
 
 
Direct Marketing modul
 

Guerillaguiden.dk indeholder et nyt unikt Direct Marketing-mail-modul, som både media- og reklamebureauer og ikke mindst medierne får klare fordele af.
 
Via aktive brugerprofiler for relevante planlæggere og konsulenter på bureauerne, kan medierne målrette sin DM salgsinformation til præcis de relevante medieindkøbere, som har aktuelle kunder/annoncører - og samtidig ikke genere alle de andre medieindkøbere, som ikke har aktuelle kunder i forhold til mediets konkrete budskab og ærinde. Undgå spild og irritation hos dine kunder.
 
Læs mere om det på Direct Marketing Mailmodul
 
Er du ny bruger på Guerillaguiden.dk - så opret din brugerprofil nu og modtag relevante mails og anden info fra medierne: Opret brugerprofil
 
Er du medie - og interesseret i at vide mere om, hvordan du målretter din dialog med media- og reklamebureauerne, så kontakt os på info@guerillaguiden.dk eller telefon 3212 3207.